ขั้นตอนของการใช้สูตรของ Gilles Roux มีด้วยกัน 4 ขั้นตอน

1.สร้าง Block ที่ 1

2.สร้าง Block ที่ 2

ทั้ง Block 1 และ 2 ใช้สูตรแบบเดียวกับ F2L (First two layer)

3.เก็บขอบชั้นที่ 3 ของทั้ง 4 มุม

4.เก็บมุม