โปรแกรม MOD IPTV เป็นโปรแกรมใช้ทำระบบ IPTV มีส่วนประกอบดังนี้

1.IPTV player  ใช้ monitor หรือ streaming ของแต่ละช่อง

2. IPTV Recorder ใช้บันทึก streaming ที่ต้องการ สามารถตั้งเวลาอัดได้

3. IPTV Transcoder ใช้ convert และ restream ขึ้น server

ทั้งสามโปรแกรมนี้ใช้ประกอบกันจะเป็นระบบ IPTV สามารถใช้กับ Streaming Server ได้เช่น wowza และอื่่นๆ

ใช้ได้กับ M3u8 , UDP , Rtmp , และอื่นๆ

 Screen short modiptv

วิธีการติดตั้ง

1.โหลดโปรแกรมจาก link ที่กำหนด โหลดได้ที่ DownloadHere  (32.6MB)

2.ทำการติดตั้งโดยการ Unzip แล้วไปไว้ที่ C:\MODIPTV

3. ทั้งนี้ให้ติดตั้งไปที่ C:\MODIPTV เพื่อป้องปัญหาของ UAC ของ วินโดว์

4.เริ่มต้องใช้งาน รับ IPTV.exe

วิธีการเพิ่มช่อง

 1.ช่องจะเก็บอยู่ที่ /conf ของตำแหน่งโปรแกรมติดตั้ง

2.ให้สร้าง filename.dat ขึ้นมาเพื่อเก็บชื่อช่องและ url ของ streaming ต่างๆ และทำการเข้ารหัสโดยใช้โปรแกรม ModEncrypt_skyfall_17.exe ในการเข้ารหัส โปรแกรมอยู่ที่ /bin

3.ตัวอย่างการสร้าง file

[System]

HOST=xx.no-ip.org   ; ชื่อ Host ที่ใช้ในการจัดเก็บช่อง เช่น https://www.hostname.com   

   ตำแหน่งของ xxxx.dat จะต้องอยู่ที่  /iptv/config/freeiptv

ExpireDate=2018/8/26 00:00:00 ; กำหนดระยะเวลาหมดอายุ

[Channels]  

Name1=http://xxx.xxx.xxxx.xxxx/web/a7105ed1bb0a44bba1f4f71f2352b892.m3u8

Name2=http://xxx.xxx.xxx.xxx/web/c316ed9333e54442b25077f0bb3cc269.m3u8

หลังจากสร้าง file แล้ว จัดเก็บในรูปแบบ textfile ชื่อ filename.txt

4.เปิดโปรแกรมเพื่อเข้ารหัสช่องโดยใช้โปรแกรมชื่อ ModEncrypt_skyfall_17.exe

5.ดูจากรูปของโปรแกรม

6.หลังจากสร้างแล้ว กด Ch Encrypt

7. เราจะได้ demo.dat อยู่ที่ /conf

8.เปิดโปรแกม iptv.exe แล้วไปที่เมนู Program -> manage Channels

9. เลือกช่องที่เราจะใช้ แล้วกด save and exit

10 กด Dropdown list ที่ ชื่อเพื่อ ดูช่องที่เพิ่มมาใหม่

โปรดติดตามในหัวข้อต่อไปครับ