สูตร C F O P

การใช้สูตร CFOP จะแบ่งการใช้อยู่ 4 ขั้นตอนดังนี้

1. C = Cross การทำสีขาวให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องซึ่งเป็นการเริ่มต้น

2. F = F2L = First two layers หมุน Rubik ใช้ได้ 2 ชั้นในคราวเดียว มีสุตรทั้งหมด 41 สูตร

3. O = Orienting the last layer หมุนชั้นหน้าเหลือให้ถูกตำแหน่งโดยที่สีด้านข้างสีไม่ตรงก็ได้ มีสุตรทั้งหมด 57 สูตร

4. P = Permutate the last layer จัดตำแหน่งของชั้นสุดท้ายให้ถูกตำแหน่งจัดสีเหลืองให้ถูกตำแหน่ง มีสุตรทั้งหมด 21 สูตร

1.การทำ White cross (กากบาทสีขาว)

-ให้ทำขาวล้อมเหลืองก่อนโดยที 3 กรณี

- หลังจากเราได้ขาวล้อมเหลืองแล้วให้จับคู่สีแล้วพลิกลงด้ายล่างเพื่อทำ white cross (กากบาทสีขาว)

 2. F2L (First 2 Layers)

 

3. OLL (Orientation of last layer)

 

 

 

 

 3. PLL (Permutation of last layer) จัดเรียงสีชั้นสุดท้ายให้เข้าที่

 

 

 

 

ดูสูตร Roux Method กดเลย